169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Sản phẩm

 • Lốc 4 hộp sữa tươi có đường Vinamilk 180ml

 • Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng không đường Vinamilk 180ml

  Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng không đường Vinamilk 180ml

 • Sữa tươi ít đường Vinamilk hộp 1 lít

  Sữa tươi ít đường Vinamilk hộp 1 lít

 • Sữa tươi có đường Vinamilk hộp 1 lít

  Sữa tươi có đường Vinamilk hộp 1 lít

 • Lốc 3 hộp sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Avonmore 200ml

  Lốc 3 hộp sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Avonmore 200ml

 • Lốc 3 hộp sữa tươi tiệt trùng ít béo Avonmore 200ml

  Lốc 3 hộp sữa tươi tiệt trùng ít béo Avonmore 200ml

 • Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Avonmore hộp 1 lít

  Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem Avonmore hộp 1 lít
 • Sữa tươi tiệt trùng ít béo Avonmore hộp 1 lít

  Sữa tươi tiệt trùng ít béo Avonmore hộp 1 lít

 • Sữa tươi TT ít đường VPMILK Đà Lạt 200ml

  Sữa tươi TT ít đường VPMILK Đà Lạt 200ml