169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Sản phẩm

  • Bia Heineken lon 330ml
  • Bia Sài Gòn Special lon 330ml

    Bia Sài Gòn Special lon 330ml

    Bia Sài Gòn Special Sleek lon 330ml

  • Bia 333 lon 330ml
  • Bia Tiger Crystal 330ml
  • Bia Hà Nội lon 330ml