169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Sản phẩm

 • Bia Heineken lon 330ml

  Bia Heineken lon 330ml
 • Bia Sài Gòn Special lon 330ml

  Bia Sài Gòn Special Sleek lon 330ml

 • Bia 333 lon 330ml

  Bia 333 lon 330ml

 • Bia Tiger Crystal 330ml

  Bia Tiger Crystal 330ml

 • Bia Hà Nội lon 330ml

  Bia Hà Nội lon 330ml