169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Chính sách bảo mật & chia sẻ thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

1. Mục đích áp dụng
Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website 
579mart.com thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bách Nam (sau đây gọi chung là “579 Mart”).
Chính Sách này mô tả cách 579 Mart tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên 579 Mart (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên 579 Mart được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên 579 Mart.
2. Quy định cụ thể
2.1. Về việc thu thập thông tin
·         Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại 579 Mart, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).
·         Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. 579 Mart không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng
·         Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và 579 Mart, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của 579 Mart, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của 579 Mart bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.
·         579 Mart có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. 579 Mart cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của 579 Mart. Khi thu thập dữ liệu, 579 Mart thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
·         Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của 579 Mart bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. 579 Mart không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của 579 Mart.
·         Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được 579 Mart lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên 579 Mart. Sau khi thời hạn này kết thúc, 579 Mart sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.
·         Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của 579 Mart, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống 579 Mart, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp 579 Mart phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… 579 Mart có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng
·         579 Mart có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
o    Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào 579 Mart.
o    Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với 579 Mart hoặc ngược lại.
o    Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên 579 Mart.
o    Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
2.4. Về việc liên kết với các website khác
·         Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên 579 Mart trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào 579mart.com
·         Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào 579 Mart từ các website khác không phải là website chính thức của 579 Mart.
2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng
·         579 Mart không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để 579 Mart cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
·         Ngoài các trường hợp nêu trên, 579 Mart sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, 579 Mart cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
·         579 Mart có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:
o    Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: 579 Mart có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp 579 Mart tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho 579 Mart sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
o    Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty thành viên của Bách Nam và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với 579 Mart: 579 Mart có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các công ty thành viên của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bách Nam, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của 579 Mart. Việc chia sẻ này giúp 579 Mart có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm. 
o    Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của 579 Mart: 579 Mart có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. 579 Mart cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
o    Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được 579 Mart sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
o    Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà 579 Mart có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, 579 Mart sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.
2.6. Sử dụng Cookie
579 Mart cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của 579 Mart... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp 579 Mart hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.
2.7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc
Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số Hotline của 579 Mart: 0904 585 579 - 0901 085 579 hoặc gửi email đến địa chỉ: linh.tt@579mart.com.